hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dkOm cookie, om hvordan man logger ud,
og om håndtering af personoplysninger

NB! Det nedenstående angår kun materialesamlingen om udbudsret og virksomhedens administration af adgang til denne materialesamling.

Materialesamlingen om mangler ved fast ejendom indeholder derimod ingen personoplysninger og gør ikke brug af cookies. Desuden er adgangen til materialesamlingen om mangler ved fast ejendom fri, og der er derfor ingen administration af adgang til den.

1) Cookies
Dette websted gør ikke brug af cookies bortset fra i det tilfælde, der nævnes straks nedenfor.

»Husk mig« sætter en cookie
Hvis man ved indlogning sætter markering i boksen »Husk mig«, skrives der en cookie på brugerens udstyr (medmindre udstyret er indstillet til at afvise cookies). Derefter slipper man for at indtaste brugernavn ved indlogning. Den omtalte cookie giver nemlig webserveren følgende instruktion: Brugerens udstyr skal betragtes som logget ind med det brugernavn, der blev indtastet ved markeringen i »Husk mig«.

Cookien bruges ikke til andet, og den er derfor totalt uskadelig. Den udløber af sig selv efter et år. Den kan så gendannes ved ny markering i »Husk mig«.

2) Hvordan logger man ud?
Hvis man ikke  har sat markering i »Husk mig«, logger man bare ud ved at lukke webbrowseren. Hvis man har sat markering i »Husk mig«, logger man ud ved at slette den omtalte cookie. Det gøres ved at følge dette link og derefter lukke browseren: Slet cookie

Der er dog normalt ingen grund til at slette cookien, Men i følgende situation bør man gøre det: Hvis computeren overtages af en anden bruger med sit eget registrerede brugernavn. Så bør den nye bruger slette cookien og derefter logge ind ved indtastning af sit eget brugernavn med ny markering i »Husk mig«.

3) Webstedets og virksomhedens håndtering af personoplysninger

Webstedet www.hpros.dk:
Dataansvarlig og databehandler: hpros.dk v/H.P. Rosenmeier.

Webstedet ligger hos hostingfirmaet TS Computer ApS, Aarhus. Webstedet er genereret på hpros.dk's eget udstyr og derefter uploadet til hostingfirmaet, og den løbende vedligeholdelse af webstedet sker på samme måde. Hostingfirmaets rolle og funktion er alene at stille en webserver og en databaseserver til rådighed. Hostingfirmaet foretager således ingen databehandling ud over den databehandling, der sker automatisk som led i webstedets funktion.

Kommunikationen mellem brugerne og webstedet sker krypteret under anvendelse af den såkaldte https-protokol.

Webstedet indeholder oplysning om e-mailadressen for mange brugere, idet e-mailadressen anvendes som brugernavn for disse brugere. Det skyldes blot, at en e-mailadresse er entydig. Dette system har været fulgt siden webstedets etablering. En e-mailadresse er imidlertid en personoplysning, og som følge af de gældende regler om beskyttelse af persondata får nye brugere derfor et andet brugernavn end e-mailadressen. De brugere, der nu har e-mailadressen som brugernavn, vil tilsvarende få et andet brugernavn, hvilket er under gennemførelse.

Webstedet indeholder ikke andre personoplysninger end e-mailadressen for de nævnte brugere, og når den omtalte ændring af brugernavnet for disse brugere er gennemført, vil webstedet ikke indeholde nogen personoplysninger overhovedet. Allerede nu kan enhver bruger, der måtte ønske det, ved henvendelse til hpros.dk få ændret brugernavnet til noget andet end e-mailadressen (Der er kontaktoplysninger for hpros.dk foroven og forneden på hver side i webstedet).

Det registreres i en database på webstedet, hvornår der logges ind med et brugernavn. Denne registrering sker udelukkende som led i en kontrolfunktion, der har til formål at forhindre, at samme brugernavn bruges mere end lejlighedsvis af flere personer. Registreringen af indlogninger slettes mindst en gang om året. Det registreres ikke, hvilke sider i webstedet en indlogget bruger (eller andre) kalder, og der er derfor ingen oplysninger om dette.

Webstedet videregiver ingen oplysninger til andre.

En kopi af webstedet ligger af sikkerhedsgrunde hos hostingfirmaet Simply.com A/S, Skanderborg, under internetadressen www.hpros.eu. Om denne kopi gælder det samme som det ovenfor nævnte.

Virksomheden hpros.dk:
Dataansvarlig og databehandler: hpros.dk v/H.P. Rosenmeier.

Virksomhedens databehandling sker på eget udstyr, hvor virksomhedens data også ligger. Der sker ingen databehandling i »skyen«. Af sikkerhedsgrunde opbevares en konstant ajourført kopi af virksomhedens data på Microsoft OneDrive.

Virksomheden har kun de data, der er nødvendige for, at virksomheden kan fungere. Blandt disse data er følgende oplysninger om mange brugere af webstedet, men ikke dem alle: Navn, adresse, virksomhed, evt. telefonnummer, fakturerings- og betalingsoplysninger, brugernavn, e-mailadresse og e-mailkorrespondance. Virksomheden har ikke andre personoplysninger.

Regnskabsdata opbevares i 5 år fra udløbet af året. Forældede data i øvrigt slettes lejlighedsvis og mindst en gang om året.

Virksomhedens e-mailkorrespondance sker krypteret ved brug af den såkaldte TLS-kryptering. Såkaldt end-to-end kryptering af e-mails skønnes ikke nødvendig, da virksomhedens e-mailkorrespondance aldrig indeholder personfølsomme oplysninger. Det er indtil videre heller ikke skønnet nødvendigt at etablere digital signering af e-mails fra virksomheden.

Virksomheden videregiver ikke oplysninger til andre.

4) Vurdering af risikoen for brud på persondatasikkerheden og vurdering af risikoen for konsekvenser af et sådant brud

Webstedet
Når den  ændring af brugernavne, der er omtalt under punkt 3 ovenfor, er fuldt gennemført: Webstedet vil derefter ikke indeholde nogen personoplysninger, og der vil derfor ikke være noget spørgsmål om risikovurdering.

Indtil ændringen er fuldt gennemført: Risikoen for brud pa persondatasikkerheden vurderes som meget lav.

Risikoen for konsekvenser af et sådant brud vurderes også som meget lav. Som omtalt indeholder webstedet ikke andre personoplysninger end e-mailadresserne for nogle brugere. Mange af disse e-mailadresser er imidlertid offentligt tilgængelige i forvejen, og en e-mailadresse er på ingen måde en personfølsom oplysning.

Virksomheden
Risikoen for brud på persondatasikkerheden vurderes som meget lav. Virksomhedens udstyr altid har opdateret sikkerhedssoftware etc., og H.P. Rosenmeier, der er den eneste i virksomheden, er fuldt opmærksom på, at man ikke skal følge links i e-mails fra ukendte afsendere ol. Virksomhedens computere er forsynet med adgangskode, og kundekartoteket ligger i en Access-database, der ligeledes har adgangskode. Regnskabsdata er også beskyttet med adgangskode, og læsning af regnskabsdata forudsætter brug af det anvendte regnskabsprogram, der ikke længere er i handlen. 

Risikoen for konsekvenser af brud på persondatasikkerheden vurderes også som meget lav, da virksomhedens data efter deres karakter ikke er egnede til at blive brugt i en uvedkommende hensigt.

Til toppen

 

 


hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk