Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk Kendelse 13/2-06 Haubjerg Interiør mod Vejle Amt

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier

Huggetvej 155, 5400 Bogense
Tlf. 21 15 49 75, e-mail post@hpros.dk

Startside udbud Om materialesamlingen Udbudsretlige links Abonnement Nyhedsbreve Søg  hpros.dk i øvrigt

Udbudsretlig materialesamling
Næsten alle dokumenter i matererialesamlingen er i pdf-format. Hvis man ikke kan
åbne disse dokumenter, skal man downloade og installere Adobe Reader: Download Adobe Reader


Links/bemærkninger til Klagenævnet
for Udbuds nedennævnte kendelse

Resuméet er skrevet kort efter kendelsen
og kan indeholde forældede henvisninger til regler ol.

 

 

13. februar 2006. Haubjerg Interiør A/S mod Vejle Amt (Indkøbsdirektivet)

Kendelsen Resumé

Sagen angår en klage over, at ordregiveren købte varer hos andre leverandører end klageren, selvom ordregiveren efter et forudgående EU-udbud havde indgået en rammeaftale med klageren om levering af de pågældende varer. Ved kendelsen afviste klagenævnet klagen som hørende uden for klagenævnets kompetence. Klageren anlagde desuden retssag mod ordregiveren i anledning af forholdet. Ved Højesterets dom trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 s. 799 H blev ordregiveren frifundet bl.a. med henvisning til, at klageren ikke havde bevist, at klageren ved rammeaftalen havde fået eneret til levering. Særskilt resumé af dommen

 

 

   

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
Tlf. 21 15 49 75
, e-mail post@hpros.dk