Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk udbudsret 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Afgørelser og kommentarsamlinger m.m.

Afgørelser fra Klagenævnet for Udbud
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1996 1992-1995

Afgørelser fra EU-domstolen og Retten i Første Instans
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
2012 2011 2010 2009

Afgørelser fra danske domstole
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011

Udvalgte afgørelser fra KOFA
Nærmere om baggrunden (åbner i nyt vindue)
2019 2018 2017 2016 2015

Kommentarsamlinger med resuméer

Resumésamlinger (NB! Vedligeholdelsen af resumésamlingerne er ophørt i oktober 2017)

Emneregister, regler og vejledninger m.m.

Emneregister

Danske regler

EU-regler og tærskelværdier

Danske lovmotiver

Tidligere regler

Vejledninger ol.
(herunder link til Klagenævnet for Udbuds årsberetninger)

Diverse

 

 

 

Nyindlæggelser i materialesamlingen

18. september 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds delkendelse af 2. september 2020. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisning af klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt, fordi tilbuddet ikke havde opnået et krævet minimum-pointtal ved den kvalitative tilbudsvurdering. Det skønnes, at kendelsen er en konkret afgørelse uden generel interesse.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 16. september 2020. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, fra en tilbudsgiver ved et sortimentsudbud, hvis tilbud ordregiveren havde afvist som følge af fejl i tilbuddet. Kendelsen er en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har muligvis en vis interesse for dem, der beskæftiger sig med sortimensudbud.

Nyhedsarkiv

     


hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk