Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk udbudsret 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Afgørelser og kommentarsamlinger m.m.

Afgørelser fra Klagenævnet for Udbud
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
1997 1996 1992-1995

Afgørelser fra EU-domstolen og Retten i Første Instans
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009

Afgørelser fra danske domstole
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011

Udvalgte afgørelser fra KOFA
Nærmere om baggrunden (åbner i nyt vindue)
2021 2019 2018 2017 2016 2015

Kommentarsamlinger med resuméer

Resumésamlinger (NB! Vedligeholdelsen af resumésamlingerne er ophørt i oktober 2017)

Emneregister, regler og vejledninger m.m.

Emneregister

Danske regler

EU-regler og tærskelværdier

Danske lovmotiver

Tidligere regler

Vejledninger ol.
(herunder link til Klagenævnet for Udbuds årsberetninger)

Diverse

 

 

 

Nyindlæggelser i materialesamlingen

3. januar 2022 indlagt resumé med kommentar af en dom af 22. december 2021 fra Østre Landsret. Dommen stadfæster en byretsdom, der opretholdt en kendelse fra Klagenævnet for Udbud. Dommen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. december 2021.

29. december 2021 indlagt henvisning til en dom af 21. december 2021 fra EU-domstolen. Dommen angår bl.a. et spørgsmål om en italiensk domstols kompetence, men har også et udbudsretligt islæt. Dommen er uden interesse for danske forhold, men sagen har faktisk en vis underholdningsværdi.

Nyhedsarkiv

     


hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk