Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk udbudsret 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk
 

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Afgørelser og kommentarsamlinger m.m.

Afgørelser fra Klagenævnet for Udbud
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1996 1992-1995

Afgørelser fra EU-domstolen og Retten i Første Instans
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
2012 2011 2010 2009

Afgørelser fra danske domstole
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011

Udvalgte afgørelser fra KOFA
Nærmere om baggrunden (åbner i nyt vindue)
2019 2018 2017 2016 2015

Kommentarsamlinger med resuméer

Resumésamlinger (NB! Vedligeholdelsen af resumésamlingerne er ophørt i oktober 2017)

Emneregister, regler og vejledninger m.m.

Emneregister

Danske regler

EU-regler og tærskelværdier

Danske lovmotiver

Tidligere regler

Vejledninger ol.
(herunder link til Klagenævnet for Udbuds årsberetninger)

Diverse

 

 

 

Nyindlæggelser i materialesamlingen

25. februar 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. januar 2020. Kendelsen angår et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet og tager et enkelt klagepunkt delvis til følge. Kendelsens afgørelser ses imidlertid af være konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder. Offentliggørelsen af kendelsen har efter det oplyste afventet kontakt med parterne om overstregning af forskellige fortrolige angivelser.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 21. februar 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter udbudslovens afsnit II om en tjenesteydelse. Også afgørelserne i denne kendelse ses at være konkrete afgørelser, men et enkelt punkt har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

Nyhedsarkiv

     


hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk