Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk udbudsret 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Afgørelser og kommentarsamlinger m.m.

Afgørelser fra Klagenævnet for Udbud
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
1997 1996 1992-1995

Afgørelser fra EU-domstolen og Retten i Første Instans
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009

Afgørelser fra danske domstole
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011

Udvalgte afgørelser fra KOFA
Nærmere om baggrunden (åbner i nyt vindue)
2021 2019 2018 2017 2016 2015

Kommentarsamlinger med resuméer

Resumésamlinger (NB! Vedligeholdelsen af resumésamlingerne er ophørt i oktober 2017)

Emneregister, regler og vejledninger m.m.

Emneregister

Danske regler

EU-regler og tærskelværdier

Danske lovmotiver

Tidligere regler

Vejledninger ol.
(herunder link til Klagenævnet for Udbuds årsberetninger)

Diverse

 

 

 

Nyindlæggelser i materialesamlingen

2. december 2021 indlagt henvisning til en kendelse af 3. november 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen konstaterer bl.a., at ordregiveren var uberettiget til ved den kvalitative tilbudsvurdering at lægge vægt på nogle forhold i et omfang, som tilbudsgiverne ikke kunne regne med.

1. december 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. november 2021. Kendelsen konstaterer forskellige overtrædelser i forbindelse med et udbud efter light-regimet i forbindelse med forkerte oplysninger i udbudsbetingelserne m.m.

Nyhedsarkiv

     


hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk