Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk udbudsret 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Afgørelser og kommentarsamlinger m.m.

Afgørelser fra Klagenævnet for Udbud
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
1998 1997 1996 1992-1995

Afgørelser fra EU-domstolen og Retten i Første Instans
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009

Afgørelser fra danske domstole
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011

Udvalgte afgørelser fra KOFA
Nærmere om baggrunden (åbner i nyt vindue)
2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015

Kommentarsamlinger med resuméer

Resumésamlinger (NB! Vedligeholdelsen af resumésamlingerne er ophørt i oktober 2017)

Emneregister, regler og vejledninger m.m.

Emneregister

Danske regler

EU-regler og tærskelværdier

Danske lovmotiver

Tidligere regler

Vejledninger ol.
(herunder link til Klagenævnet for Udbuds årsberetninger)

Diverse

 

 

 

Nyindlæggelser i materialesamlingen

26. september 2022 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 26. august 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en ordregivers anskaffelse af batteridrevne tog og konstaterer bl.a., at en efterfølgende kontraktændring var tilladelig.
2) Henvisning til en dom af 15. september 2022 fra EU-domstolen. Dommen angår en bulgarsk forelæggelse i relation til reglerne om unormalt lave tilbud og synes uinteressant set fra en dansk synsvinkel.

Nyhedsarkiv

     


hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk