Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk udbudsret 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Afgørelser og kommentarsamlinger m.m.

Afgørelser fra Klagenævnet for Udbud
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
1998 1997 1996 1992-1995

Afgørelser fra EU-domstolen og Retten i Første Instans
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009

Afgørelser fra danske domstole
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011

Udvalgte afgørelser fra KOFA
Nærmere om baggrunden (åbner i nyt vindue)
2021 2019 2018 2017 2016 2015

Kommentarsamlinger med resuméer

Resumésamlinger (NB! Vedligeholdelsen af resumésamlingerne er ophørt i oktober 2017)

Emneregister, regler og vejledninger m.m.

Emneregister

Danske regler

EU-regler og tærskelværdier

Danske lovmotiver

Tidligere regler

Vejledninger ol.
(herunder link til Klagenævnet for Udbuds årsberetninger)

Diverse

 

 

 

Nyindlæggelser i materialesamlingen

1. juli 2022 indlagt;
1) Henvisning til en kendelse af 13. juni 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen angår en klage over en anskaffelse af militært materiel uden udbud og går ud på ikke at tillægge klagen opsættende virkning, da betingelsen om fumus ikke var opfyldt.
Som følge af ferietiden har resuméet ikke været forelagt for klagenævnet.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 24. juni 2022. Denne kendelse angår en klage, der tages til følge, over et udbud om udvidelse af et renseanlæg. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har muligvis interesse for dem, der beskæftiger sig med renseanlæg.
3) En tilføjelse til kommentaren til klagenævnets kendelse af 21. juni 2022, inspireret af en artikel i Udbudsmedia.dk.

Nyhedsarkiv

     


hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk