hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Om hpros.dk's udbudsretlige
materialesamling

Denne materialesamling blev oprindeligt etableret til afløsning af Klagenævnet for Udbuds tidligere websted, der efter ønske fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reelt blev nedlagt pr. 1. januar 2011. Materialesamlingen er siden blevet ajourført og udbygget, hvilket stadig sker.

Materialesamlingen vedligeholdes til dels i samarbejde med Klagenævnet for Udbud, for så vidt som materialesamlingens resuméer af klagenævnets kendelser er godkendt af klagenævnet.

Klagenævnet for Udbud deltager derimod ikke i udformningen af kommentarerne til kendelserne, og klagenævnet deltager heller ikke i ajourføringen af de dele af materialesamlingen, der ikke angår klagenævnets kendelser.hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk