Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk Klagenævnet for Udbud Kendelse 14/4-08 Damm Cellular mod Økonomistyrelssen

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier

Huggetvej 155, 5400 Bogense
Tlf. 21 15 49 75, e-mail post@hpros.dk

Startside udbud Om materialesamlingen Udbudsretlige links Abonnement Nyhedsbreve Søg  hpros.dk i øvrigt

Udbudsretlig materialesamling
Næsten alle dokumenter i matererialesamlingen er i pdf-format. Hvis man ikke kan
åbne disse dokumenter, skal man downloade og installere Adobe Reader: Download Adobe Reader


Links/bemærkninger til Klagenævnet
for Udbuds nedennævnte kendelse

Resuméet er skrevet kort efter kendelsen
og kan indeholde forældede henvisninger til regler ol.

 

 

14. april 2008. Damm Cellular Systems A/S mod Økonomistyrelsen (Udbudsdirektivet)

Kendelsen Resumé

Klagenævnets flertalsafgørelse vedrørende påstand 16 blev kendt ugyldig ved Østre Landsrets dom af 29. juni 2009. Særskilt resumé af dommen.

Klagenævnet traf ny afgørelse om påstand 16 ved kendelse af 27. april 2010.

Kendelsen er en fortsættelse af Klagenævnets kendelse af 21. december 2007 i samme sag.

Klagenævnets kendelse af 8. december 2006 angår samme udbud. Også Højesterets dom af 11. februar 2015 angår bl.a. samme udbud.

 

 

   

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
Tlf. 21 15 49 75
, e-mail post@hpros.dk