Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk udbudsret
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk Kendelse 29/6-09 Master Data mod Københavns Kommune (sagsomkostninger)

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier

Huggetvej 155, 5400 Bogense
Tlf. 21 15 49 75, e-mail post@hpros.dk

Startside udbud Om materialesamlingen Udbudsretlige links Abonnement Nyhedsbreve Søg  hpros.dk i øvrigt

Udbudsretlig materialesamling
Næsten alle dokumenter i matererialesamlingen er i pdf-format. Hvis man ikke kan
åbne disse dokumenter, skal man downloade og installere Adobe Reader: Download Adobe Reader


Links/bemærkninger til Klagenævnet
for Udbuds nedennævnte kendelse

Resuméet er skrevet kort efter kendelsen
og kan indeholde forældede henvisninger til regler ol.

 

 

29. juni 2009. Master Data I/S mod Københavns Kommune (sagsomkostninger)

Kendelsen Resumé

Kendelsen er en fortsættelse af klagenævnets kendelse af 12. september 2008 i samme sag.

Det har hidtil været fast praksis i klagenævnet at fortolke § 7 i lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud således, at klagenævnet efter denne bestemmelse kun har hjemmel til at pålægge ordregiveren at betale sagsomkostninger til klageren i forbindelse med, at klagenævnet selv ved en kendelse afgør erstatningsspørgsmålet. Den nu afsagte kendelse kan næppe tages som udtryk for en praksisændring på dette punkt.

 

 

   

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
Tlf. 21 15 49 75
, e-mail post@hpros.dk