hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside mangler Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Forkortelser Søg


Materialesamling om mangler ved fast ejendom

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Resuméer med kommentarer
vedrørende domme
om mangler ved fast ejendom 2014

Ugeskrift for Retsvæsen 2014 s. 301 V
Østre Landsrets dom af 7. april 2014 i sag 20. afd. B-1159-13
Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling 2014 s. 40 V
Ugeskrift for Retsvæsen 2014 s. 2212 V
Højesterets dom af 6. november 2014, Ugeskrift for Retsvæsen 2015 s. 498 H
Højesterets dom af 15. december 2014 i sag 155/2013, Ugeskrift for Retsvæsen 2015 s. 962 Hhpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk