hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside mangler Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Forkortelser Søg


Materialesamling om mangler ved fast ejendom

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)
Afgørelser

Resuméer af domme med kommentarer
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring med resuméer og kommentarer
AF 78005 og frem AF 68590-77824

Resuméer/kommentarer vedrørende enkelte afgørelser fra Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Samlinger af resuméer med kommentarer

Den aktuelle retspraksis om mangler ved fast ejendom, 3. udgave

Regler, lovmotiver og emneregistre m.m.

Regler
(herunder blanketten for tilstandsrapport, håndbogen for bygningssagkyndige og nogle angivelser fra Sikkerhedsstyrelsen)

Betænkninger og lovmotiver

Bygningssagkyndiges erstatningsansvar

Emneregistre

Artikler

Nyindlæggelser

8. april 2020 indlagt resumé med kommentar af Vestre Landsrets dom i UfR 2019 s. 713 V, se dette link. Dommen pålægger en sælger erstatningsansvar for tilsidesættelse af sin oplysningspligt ved ikke at have oplyst om en planlagt obligatorisk omlægning af kloaksystemet. Dommen indeholder en svært forståelig begrundelse for erstatningens udmåling, se kommentaren.
Samtidig hermed er adgangen til materialesamlingen gjort fri.

Tidligere nyindlæggelserhpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk