Log ind med registreret brugernavn til denne materialesamling for at få vist hele materialesamlingens indhold

hpros.dk mangler
Indtast brugernavn: Husk mig

Markering i »Husk mig« lægger en såkaldt cookie på brugerens computer.
Denne cookie bevirker, at brugeren slipper for at indtaste brugernavn ved fremtidige indlogninger.
Om cookien og beskyttelse af personlige oplysningerhpros.dk mangler 

hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk
 

Startside websted Startside mangler Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Forkortelser Søg


Materialesamling om mangler ved fast ejendom

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om beskyttelse af personlige oplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)
Afgørelser

Resuméer af domme med kommentarer
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring med resuméer og kommentarer
AF 78005 og frem AF 68590-77824

Resuméer/kommentarer vedrørende enkelte afgørelser fra Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Samlinger af resuméer med kommentarer

Den aktuelle retspraksis om mangler ved fast ejendom, 3. udgave

Regler, lovmotiver og emneregistre m.m.

Regler
(herunder blanketten for tilstandsrapport, håndbogen for bygningssagkyndige og nogle angivelser fra Sikkerhedsstyrelsen)

Betænkninger og lovmotiver

Bygningssagkyndiges erstatningsansvar

Emneregistre

Artikler (der er fri adgang til denne side)

Nyindlæggelser

18. november 2019 indlagt resumé med kommentar af Vestre Landsrets dom i UfR 2019 3243 V, se dette link. Ved dommen pålægges sælger, der havde gjort brug af huseftersynsordningen, et afslag i anledning af, at en udestue ikke som sket skulle medregnes i det opgivne boligareal. Dommen er bemærkelsesværdig på flere punkter og forekommer også på kanten af at være betænkelig, se kommentaren.

Tidligere nyindlæggelserhpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk