hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside mangler Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Forkortelser Søg


Materialesamling om mangler ved fast ejendom

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Links til andre websteder

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for huseftersynsordningen. Styrelsens websted om ordningen er rettet til bygningssagkyndige og indeholder bl.a. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige. Denne håndbog omfatter vejledningen til de bygningssagkyndige og blanketten for tilstandsrapport.
Der er links til de gældende og tidligere versioner af håndbogen gennem menupunktet Regler i midterste spalte  forsiden af materialesamlingen om mangler ved fast ejendom, hvor der også er særskilte links til vejledningen og blanketten for tilstandsrapport.

Webstedet Boligejer.dk under Erhvervs- og Byggestyrelsen indeholder en lang række forskellige oplysninger m.m. vedrørende fast ejendom og ejendomshandel.

Ankenævnet for Forsikrings websted indeholder ankenævnets afgørelser. Afgørelser om ejerskifteforsikringer findes gennem linket Find kendelser, hvor der er muligheder for forskellige søgekriterier. Bl.a. kan man vælge »Ejerskifteforsikring« i rubrikken »Produkttype«.

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige (DBB) har afløst det tidligere Ankenævnet for Huseftersynsordningen (AH) som klagemyndighed for klager over bygningssagkyndige. DBB har desuden overtaget funktionen som disciplinærmyndighed i forhold til de bygningssagkyndige. DBB's websted indeholder bl.a.  DBB's og AH's afgørelser i klagesager, årsberetninger og advarsler og påtaler til bygningssagkyndige.

 


hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk